פולין

מצגת פולין 2 באנגלית English

לחצו על התמונה להורדת המצגת למחשב

מסע עדים במדים אושוויץ פולין מספר 10

לחצו על התמונה להורדה למחשב

מסע עדים במדים אושוויץ פולין מספר 8

לחצו על התמונה להורדת המצגת

מסע עדים במדים אושוויץ פולין מספר 9

לחצו על התמונה להורדה למחשב

מסע עדים במדים אושוויץ פולין מספר 7

לחצו על התמונה להורדת המצגת למחשב