לזכר יוצאי העיירה קאלושין בפולין

לחצו על התמונה להורדה למחשב שלכם

         

לחצו על התמונה להורדת הקובץ למחשב שלכם

       

לחצו על התמונה להורדת הקובץ למחשב שלכם

         

לחצו על התמונה להורדת הקובץ למחשב שלכם

   

לחצו על התמונה להורדת הקובץ למחשב שלכם

               

   בתמונה החייל הרוסי משמאל הוא יעקב ריי  הדוד שלי שהיה

לוכד ומוביל פושעים נאצים בפולין וגרמניה לאחר המלחמה .

לחצו על התמונה להורדת הקובץ למחשב שלכם