לזכר יוצאי העיירה קאלושין בפולין

לחצו על התמונה להורדת הקובץ למחשב שלכם

                    

  הנקמה המתוקה בדולף אייכמן  הצורר הגרמני